Chuyên mục: Nhà văn

Sơn Nam người của nhiều thời

Không hiểu sao, với nhà văn Sơn Nam, tôi thường nghĩ, gọi ông là nhà dân tộc học thì đúng hơn. Tác phẩm của Sơn...

Nhà văn, dịch giả Ông Văn Tùng

Ông Văn Tùng là con thứ 3 trong một gia đình Nho giáo lâu đời có năm anh chị em, ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ...